Nordlandsruta: turbeskrivelse

Nordlandsruta: turbeskivelse


27. LØNSSTUA - SALTFJELLSTUA
Antall timer: 7
Avstand:
Kart: 2128 III Lønsdal, 2028 II Bjølladalen
Merket løype

Til stidele Ø for søre Bjøllåvatnet. Så sti mot SV til Saltfjellstua, vading over Raudielva (sikrest i utløpsoset når elva er stor), bru over Bjøllåga.
28. SALTFJELLSTUA - KRUKKISTUA
Antall timer: 2
Avstand:
Kategori:
Kart: 2028 II Bjølladalen
Merket løype

Sti på vestsiden av Bjøllåga, etter 1 km passeres restaurert steinstue. Videre gjennom svært frodig og vakker natur til Saltfjellstua.
29. KRUKKISTUA - BOLNASTUA
Antall timer: 2
Avstand:
Kart: 2028 II Bjølladalen
Merket løype

Sørover til Valen der stien tar opp mot Lappflyttarskardet. Ruta følger elva til s Kjerkesteinen er passert. Bjøllåga krysses på hengebru ved Storfiskea. Over Kvitsteinelva på bru og opp Raufjellelvdalen. Rastebu like V for polarsirkelen og Johan Larson Jåhkå. Langs Raufjellelvas østside over vannskillet til Bolna. Dagtoget stopper på signal.
30. BOLNASTUA - VIRVASSHYTTA
Antall timer: 9
Avstand:
Kartblad: 2028 II Bjølladalen/2127 IV Virvatnet
Merket løype

Gubbeltåga krysses på bru Ø for hytta. Opp lia til skoggrensen, som følges innover Randalen (Gubbeltådalen). Inne i Randalen på anleggsvei til bru over Randalselva og videre til østenden av Andfjellmyra. Dalsøkket følges S for Andfjelltjørna og V for Tromberget. Daumannselva krysses S for Corras. Her ligger også Corraskoia. Videre V for Gaffelfjellet og ned mot Luspevaras og til Virvasshytta.
31. VIRVASSHYTTA - KVITSTEINDALSTUNET
Antall timer: 8
Avstand: 23 km
Kartblad: 2127 IV Virvatnet/2027 I Dunderlandsdalen/2027 II Kallvatnet
Merket løype

Over bru i utløpsoset. Mot SV langs ryggen NV for dalen, mot Vardfjelltjønna. Forbi Vardfjellkåta, over Stabburbekken som vades, opp lia og ned i Kvepsendalen. Langs SØ-siden av Kvepsendalstjønna. Leskur ved Kvepsendalselva, 1,5 km S for tjernene. Sti langs SØ siden av Kvepsendalen til Kvitsteindalstunet.
32. KVITSTEINDALSTUNET - SAUVASHYTTA
Antall timer: 7
Avstand:
Kart: 2027 II Kallvatnet
Merket løype

Vestover litle Umfjellet til stidele. Sandtjørndalen krysses N for Sandtjønna og opp langs foten av Melkfjellet. Videre gjennom Ivaskaret og ned mot austre Sauvatnet til Sauvasshytta.
33. SAUVASHYTTA - UMBUKTA FJELLSTUE
Antall timer: 3,5
Avstand: 10 km
Kart: 2027 II Kallvatnet/2027 III Storakersvatnet
Merket løype

Gjennom Sauvasskaret langs SV side av v Sauvatnet og ned dalen mellom Litltoppen og Kubben til Umbukta.
34. UMBUKTA FJELLSTUE - KJENNVASSHYTTA
Antall timer: 7,5
Avstand: 25 km
Kart: 2027 III Storakersvatnet
Merket løype

Mot V forbi Rundfjellet på nordsiden, så mot S og SV ovenfor det sterkt regulerte Storakersvatnet. Videre mot V til Grasfjellkoia ved Djupdalsbekken og N for Grasfjellet. Så mot SV opp gjennom Storskardet og ned til vei som følges til Kjennsvasshytta.
35. KJENNVASSHYTTA - GRÅFJELLHYTTA
Antall timer: 7
Avstand: 17 km
Kart: 2027 III Storakersvatnet/1927 II Korgen/1926 I Røssvatnet
Merket løype

Beskrivelsen er fra sør til nord:
Den nordlige ruta til Innerdalen følges til stidele ved Sjurfinnheimen. Over elva opp lia til Austidalen og ned til stidele for T-merket rute til Sjøforsen S for Korgen. Mot Ø inn på vei til stidele for T-merket rute til Okstindbreen. Ned i Leirbotnet på vei. Videre på sti mot Ø over fjellet, på vestsiden av Leirbotntjerna ned til Kjennsvasshytta.